Bestemmelser om planteformeringsmateriale i ny økologiforordning fra 2022 – og muligheder i en overgangsperiode

del

Mulighederne for at bruge planteformeringsmateriale som frø og vegetativt formeringsmateriale ændres i ny økologiforordning og gælder fra 2022.

Læs hele nyheden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.