Beskyttelse af traktorføreren mod sprøjte- og bejdsemidler

del

Ved sprøjtning og anvendelse af visse bejdsemidler anbefales beskyttelse af traktorføreren med egnede kabinefiltre til eftermontage på maskinen.

Forud for valg af kabinefilter-løsning skal de omgivelser, der arbejdes i, defineres. Det skal defineres, hvilke elementer der ønskes filtreret ud af den luft, der indåndes i kabinen. Det kan fx være lugt, støvpartikler, bejdsemidler eller sprøjtemidler.

Det er vigtigt at definere dette, idet det ikke giver mening at købe et kulfilter, hvis det blot er støvpartikler eller pollen, der skal filtreres væk. Uanset hvilket filter der vælges, er det essentielt, at filteret slutter tæt med filterhuset, og at maskinens kabine generel er tæt.

Læs mere i vejledning udarbejdet af SEGES her