Her finder du resultater fra de forsøg og undersøgelser, som er gennemført af planteavlskontoret.

Forsøgsarbejde har stor betydning for vores rådgivning, dels som landsforsøg, der samler resultater fra hele landet, og dels som lokale forsøg og demonstrationer, som har til formål at forfine vores lokale rådgivning.

Rigtig god læselyst!