Bekæmpelse af rodukrudt i korn

del

Rodukrudt som tidsler, padderokker, gråbynker og agersvinemælk, er tit en udfordring i mange marker.

Den bedste effekt mod tidsler, padderokker og andet rodukrudt får du ved at sprøjte, når de nye skud er godt spiret frem og har fået noget størrelse, sprøjt hellere lidt for sent end for tidligt. Tidsler er følsomme, når de har fået 4-7 blade, dvs. når de er 15-25 cm, så bliver herbiciderne transporteret med saftstrømmen ned i rødderne.

MCPA-produkter (Metaxon og U 46 N), har god effekt mod agertidsel, agerpadderok, svinemælk og gråbynke. Desuden er der god effekt på agersnerle, agermynte og gederams. Tilsætning af ammoniumsulfat øger effekten særligt mod agerpadderok. MCPA må anvendes senest på kornets stadium 39, (når fanebladet er fuldt udviklet). En god temperatur vil sikre optimale virkningsforhold for MCPA. For at få den bedste virkning, bør der være omkring 14 dages afstand mellem ukrudtssprøjtning med ‘minimiddel’ og MCPA, så tidslerne er kommet i god vækst.

Vi anbefaler at bruge 1 l/ha MCPA til bekæmpelse af rodukrudt.

Mustang Forte har god effekt mod agertidsel, gråbynke, svinemælk, følfod og agerpadderok, og har en rimelig effekt på spildkartofler. Men husk at være opmærksom på restriktionerne for dyrkning af følsomme afgrøder 14-24 mdr. efter anvendelsen afhængig af afgrøde. Tilsvarende er der begrænsning i anvendelse af halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte. Kartofler og roer kan etableres 14 mdr. efter behandling og hestebønner og andre bælgplanter 24 mdr. efter. Midlet må ikke anvendes efter stadium 32 – når afgrøden har 2 knæ.

I vårsæd er det tilladt at anvende op til 0,75 l/ha

Starane 333 HL, har god effekt på kruset skræppe og vandpileurt.

Der må anvendes op til 0,3 l/ha i vårsæd frem til stadie 45.                                                        Der må anvendes op til 0,3 l/ha i vintersæd frem til stadie 45

Sprøjteteknik

Ved bekæmpelse af rodukrudt i korn er det nødvendigt med en sprøjteteknik, der kan sende sprøjtevæsken ned i afgrøden. Anvend derfor dyser der giver en grov forstøvning og kør med lav kørehastighed. Anvend mindst 200 l vand pr. ha. lavdriftsdyser, refleksdyser og kompaktluftinjektionsdyser er velegnede.