Bæredygtig udvikling i landbrugserhvervet – gratis workshop med SEGES

del

Ligesom alle andre brancher står landbrugserhvervet overfor en bæredygtighedstransformation i disse år. Bæredygtighed er nutidens og fremtidens konkurrenceparameter, og vi skal derfor alle tage stilling til, hvordan vi kan arbejde med bæredygtig udvikling. I arbejdet med bæredygtig udvikling vil vi gerne inddrage landmænd, rådgivere og interessenter inden for landbrugserhvervet.

Derfor inviterer SEGES til en gratis virtuel workshop fredag den 5. marts 2021, kl. 09.00-12.00 med spændende oplæg og gruppediskussioner om landbrugserhvervets fremtid. Vi er blandt andet interesseret i at høre om, hvilke muligheder og udfordringer I oplever i forhold til at arbejde med bæredygtig udvikling. Dette er vigtig viden for at kunne finde løsninger, der understøtter den bæredygtige udvikling i erhvervet.

Vi har følgende spændende oplægsholdere på, som hver vil give et kort inspirationsoplæg inden de efterfølgende gruppediskussioner:

• Anne-Louise Thon – Partner og medstifter SDG Invest

• Jens Kr. Møller – Adm. direktør DLR Kredit

• Niels Dengsø – Bestyrelsesformand AP Pension, Bestyrelsesformand DLG, direktør

og ejer af landbrugsvirksomheden Skralborg

PRAKTISK INFO

Den virtuelle workshop løber af stablen fredag den 5. marts 2021, kl. 09.00-12.00 via Microsoft Teams. Tilmeld dig via dette link: https://www.tilmeld.dk/baeredygtigudvikling2021

Tilmeldingsfristen er mandag d. 1. marts 2021

Ved spørgsmål kontakt Ditte Kjær Jacobsen, ditt@seges.dk eller 87 40 50 88

Vi glæder os til at se jer.