Automatisering har accelereret sagsbehandlingen af miljøteknologiordningerne

del

Landbrugsstyrelsen er de seneste år lykkedes med at automatisere store dele af sagsbehandlingen. På ordningen for miljøteknologi har det betydet, at ansøgernes ventetid er forkortet med 237 dage.

Landbrugsstyrelsen

For få år siden begyndte Landbrugsstyrelsen at automatisere dele af sagsbehandlingen. I dag har computere derfor overtaget flere opgaver fra sagsbehandlerne.

Effekten af automatiseringen ses tydeligt på Miljøteknologiordningen. I 2018 var ordningen endnu ikke automatiseret. Her ventede ansøgerne i gennemsnit 352 dage på en afgørelse. I 2019, hvor 80 procent af ansøgningerne blev behandlet automatisk, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid reduceret til 115 dage. Ansøgernes ventetid er altså barberet ned med hele 237 dage.

– Den øgede automatisering har betydet, at vi hurtigere kan behandle ansøgningerne, og at landmændene derfor skal vente færre dage på at få svar. I takt med at computerne overtager rutineopgaverne fra sagsbehandlerne, frigiver automatiseringen mandetimer, som kan bruges andre steder i styrelsen, siger direktør i Landbrugsstyrelsen Jette Petersen.

Læs hele artiklen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Tryk her