8.00-17.00

Store Frødag – HUSK AT KØBE BILLET

del
Østdansk Landboforening tilbyder igen den seriøse frøavler og professionelle landmand at komme til Store Frødag den 19. juni 2019.

Hvad er Store Frødag?
Store Frødag er en faglig begivenhed for professionelle frø- og planteavlere og andre interesserede landmænd. Kort sagt møde de andre i frøavls branchen og bliv opdateret på teknik, gødskning, etablering og afpudsning.

Hvad indeholder programmet?
Denne gang fokuserer vi især på etablering, afpudsning og udlæg. Du kan opleve 8 guidede ture der omhandler:

  • Landsforsøg med svampebekæmpelse og ukrudtsbekæmpelse i Spinat.
  • Resultater af forskellige former for afpudsning af rødsvingel med rotorklipper, slagleklipper, skiveslåmaskine og får.
  • Effekt af gødskning og vækstregulering i strandsvingel – 2 landsforsøg.
  • Økologi med udlæg af hvidkløver i vårkorn.
  • Etablering af engrapgræs ved forskellige maskiner og metoder.
  • Rajgræs etableret i renbestand og i dæksæd med ukrudtsbekæmpelse ved radrensning, båndsprøjtning og bredsprøjtning – 2 landsforsøg.
  • Vildt og bivenlige tiltag – 14 tiltag vises på denne session.
  • Ekskursion til DLFs planteforædling på Stevns – 4 ture dagen i gennem.

Hvorfor en ny Store Frødag?
Stor efterspørgsel. Kort sagt. Fem år senere er målet endnu en gang at skabe en berigende temadag, hvor både de garvede og de spirende frøavlere kan hente viden, sparring og inspiration.

Vil du vide mere og købe billet – KLIK på Store Frødag i menulinjen.