8:30-16:00
Center Allé 6, 4683 Rønnede

Opdateringskursus planteværn 21.11.19

del
Sidste nye viden og erfaringsudveksling

Kviknr.: 8241119lsp4

Husk ved tilmelding at oplyse dit cpr.nr. og cvr.nr. under bemærkninger. Afmeldingsgebyr 150 kr. ved afmelding efter frist.

Sidste nye viden og erfaringsudveksling
Med det lovpligtige opfølgningskursus får du den sidste nye viden inden for planteværn. En viden, som du kan have stor nytte af, når du skal planlægge din behandlingsstrategi, så den er både rentabel og miljøvenlig.

Områderne vi gennemgår er:
•sprøjteteknik
•bekæmpelsesmidler
•behandlingsstrategier
•lovgivning

Der vil også være tid til erfaringsudveksling med planteavlskonsulenten og dine kolleger. Kurset er teoretisk og indeholder ikke prøver/eksamen.

Hvornår skal kurset være gennemført?
Opfølgningskurset holder 4 år. Er du blandt dem, der sidst var på opfølgningskursus i 2015 skal du have fornyet dit bevis nu her i 2019. Se efter datoen på dit kursusbevis, hvis du er i tvivl.

Økonomi
Inden for AMU-målgruppen betales obligatorisk deltagerbetaling på kr. 118,- pr deltager, som opkræves særskilt af RTS. Vær opmærksom på, at denne faktura sendes til din e-Boks. Denne pris gælder for deltager uden en videregående uddannelse dvs. landbrugsuddannede inkl. virksomhedsledere og agrarøkonomer.

Bemærk at deltagere med en videregående uddannelse som f.eks. agronom skal betale en anden pris. Deltagere inden for AMU målgruppen kan søge løntabsgodtgørelse på pt. 860 kr./kursusdag.

Vejledning i ansøgning af VEU godtgørelse
Kurset afholder vi i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole. Uddannelsen afholdes som Arbejds Markeds Uddannelse. AMU 40837.
Kurset er lovpligtigt. Derfor skal alle landmænd, der har sprøjtebevis/certifikat på et opfølgningskursus hvert 4. år. Efter kursusdeltagelse udstedes et diplom, som du skal kunne fremvise, hvis Plantedirektoratet kommer på besøg.

Sidste frist for tilmelding 10. november 2019