08:30-12:00
Center Allé 6, 4683 Rønnede

ADR. Farligt gods_15.3.18_8.30-12

del
Kører du og din medarbejder sikkert og lovligt på landevejen? Har du kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods? Ellers meld dig til kursus på landbocentret i Rønnede og undgå store bøder

Når vi taler om uddannelser, som er lovpligtige i forhold til landbruget, er der meget fokus på sikkerhed og transport af farligt gods. Transport af farligt gods, der er omfattet ADR reglerne og har et UN-nummer (under frimængden) kræver nemlig et ADR-certifikat (kapitel 1.3 kursus).

Farligt gods er f.eks. (f.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på ladbil / arbejdsbil, svovlsyre, ilt og gasflasker og pesticider med UN-nummer (under frimængden), f.eks. RoundUp.

Kursets formål og indhold er bl.a:

At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) på vejene, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods, herunder:
•Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods.
•Sikker håndtering og optræden i nødsituation- krav til afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument,sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler)
•Sikker håndtering af farligt gods i oplag m.m.
•Der kræves ikke kendskab om farligt gods.
•Tilsyn af ildslukkere