13:00-16:30
Center Allé 9, 4683 Rønnede

Farligt gods kursus 14.11.17_13-16.30

del
Kører du og din medarbejder lovligt på vejen?

Når vi taler om uddannelser, som er lovpligtige i forhold til landbruget, er der meget fokus på sikkerhed og transport af farligt gods. Transport af farligt gods, der er omfattet ADR reglerne og har et UN-nummer (under frimængden) kræver nemlig et ADR-certifikat (kapitel 1.3 kursus).

Farligt gods er f.eks. (f.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på ladbil / arbejdsbil, svovlsyre, ilt og gasflasker og pesticider med UN-nummer (under frimængden), f.eks. RoundUp.

Kursets formål og indhold er bl.a:

At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) på vejene, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods, herunder:

  • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods.
  • Sikker håndtering og optræden i nødsituation- krav til afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument,sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler)
  • Sikker håndtering af farligt gods i oplag m.m.
  • Der kræves ikke kendskab om farligt gods.
  • Tilsyn af ildslukkere

Husk ved tilmelding at oplyse fødselsdato- og år
Tilmelding er bindende.

Du kan ikke søge veu-godtgørelse til dette kursus, da det ikke er et AMU- kursus og ej heller er udbudt som AMU- kursus (med AMU-mål nummer osv)