17:00-20:00
Center Allé 6, 4683 Rønnede

Rundt om naturpleje

del
Østdansk og SEGES inviterer til møde om naturpleje.

Få information om regler for tilskud til naturpleje, hør om effekten for naturen, del gode erfaringer med kollegaer og hør om lokale natur-initiativer.

Meld til via følgende link og læs mere: http://www.tilmeld.dk/IMnaturplejeOstdansk Frist:14/9

Program:

Kl. 17.00 Velkommen og kort introduktion til aftenens program
v/ Heidi Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES

Kl. 17.10 Naturpleje – sådan gør jeg
• Erfaringer med naturpleje
• Hvordan optimerer jeg naturplejen?
• Hvordan tjener jeg penge på naturpleje?
• Afsætningsmuligheder
v/ NN, lokal landmand, som praktiserer naturpleje

Kl. 17.30 Gennemgang af centrale regler i tilskudsordningen ”Tilskud til pleje af græs- og naturarealer”
• Effekten af græsning for naturen
• Tilskudssatser, valg af forpligtigelser og kontrolform
• Gennemgang af de forskellige betingelser, man skal være opmærksom på
• Grundlæggende kontrolkrav: Synlig afgræsning/fast græsningstryk, regler for slæt
• Afgrænsning af tilskudsarealet – hvad er tilskudsberettiget, og hvad er ikke
• Få optimeret naturplejen og opfyld betingelserne i tilsagnet
• Gennemgang af typiske faldgruber, fejl og overtrædelser
• Mulighed for dispensation fra betingelserne
• Hvilke arealer kan der søges tilskud til? Prioritering af ansøgninger, herunder gennemgang af HNV (arealer med høj naturværdi)
• Hvor kan du få mere information?
v/ Heidi Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES

Kl. 18.15 Pause med sandwich og erfaringsudveksling

Kl. 18.45 Initiativer og projekter omkring naturpleje
v/ NN, lokal rådgiver eller medarbejder fra kommunen

Kl. 19.15 Gruppediskussioner og erfaringsudveksling
Konkrete spørgsmål om naturpleje, regler for tilskud, kontrol, dyr i naturplejen, optimering af økonomien m.m. diskuteres i grupper

Kl. 19.45 Opsamling fra grupperne

Kl. 20.00 Tak for i aften