15.00-17.00
Køgevej 55, Karise

Markvandring den 10. oktober

del
Kom og se hvad vi har etableret i forsøgsmarken. Det er helt gratis og kræver ingen tilmelding. Vi mødes på P-pladsen ved Danis Agro, Køgevej 55, Karise.

Vi afholder igen i efteråret en række uformelle møder i direkte i vejkanten. Du får korte og præcise dyrkningstips, hvor vi sammen går i marken og ser på afgrøden. Vi får en faglig snak om problemstillinger og kommer med løsningsforslag.

Hvad skal vi se?

Vi skal en tur rundt i forsøgsmarken og se på vinterraps, vinterhvede og efterafgrøder.

Vi skal se på forskellige udsædsmængder og vækstregulering i vinterraps. I vinterhveden skal der snakkes ukrudtsbekæmpelse og angreb af bladlus. Vi skal også se på forskellige sorters vækst i efteråret. Med hensyn til efterafgrøder skal vi se forskellige blandingsmuligheder af arter, så MFO-kravet stadig overholdes.