10.00-13.00
Østdansk Landboforening

HandelsInfo AgroMarkets

del
Råvarehandler Per Brems Jensen vil til dette møde informere os om de konsekvenser coronakrisen har for vores råvarehandel og finansiering.

Få et hurtigt, men grundigt, overblik over situationen på verdens råvare- og finansmarkeder lige nu, og hør mere om, hvordan du bør forholde dig, så du får den bedst mulige bundlinje.