18.15-23.00
Center Allé 6, 4683 Rønnede

Generalforsamling 2020 – Udsat på ubestemt tid

del
Ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Østdansk Landboforening.

Generalforsamlingen afholdes i Østdansk Landboforening Center Allé 6, 4683 Rønnede tirsdag den 17. marts 2020. Dagsorden og årsregnskab fremsendes til alle medlemmer.

Program
kl. 18.15 foreningen er vært ved spisning

kl. 19.00 generalforsamling

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 2019
 5. Beretning og regnskab for Indkøbs- og finansieringsforeningen
 6. Behandling af indkomne forslag
  forslag til vedtægtsændring § 4
 7. Valg til bestyrelse
  Formand
  Jørgen Petersen (modtager ikke genvalg)Bestyrelsesmedlemmer
  Ole Elbæk (modtager genvalg)
  Arne Jørgensen (modtager genvalg)
  Henrik Nordgård Hansen (modtager genvalg)
  Lars Korsholm Hansen (modtager genvalg)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Foreningen er vært ved spisningen og derfor er tilmelding til spisning nødvendigt. Tilmelding senest den 12. marts 2020  – Du kan tilmelde dig via siden her, på oestlbf@ostdansk.dk. Du er også velkommen til at ringe på tlf. 56791900.