8:30-12:00
Center Allé 6 4683 Rønnede

ADR kursus

del
Skal du have opdateret dit ADR-bevis?

Du har nu mulighed for at tilmelde dig vores kursus den 2. november 2021.

Vidste du, at håndterer og transporterer du farligt gods på offentlige veje og med registreringspligtigt køretøj. Så kræver det et ADR kap. 1.3 uddannelsesbevis for, at du må løse opgaven?

Mangler du uddannelsesbeviset, kan det resultere i bøder på minimum 5000,- kr. til både den ansatte og virksomheden.

ADR uddannelsen er en lovpligtig uddannelse i landbruget med fokus på sikkerhed og transport af farligt gods.

Farligt gods er f.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på ladbil / arbejdsbil, svovlsyre, ilt og gasflasker og pesticider med UN-nummer (under frimængden), f.eks. Round Up.

Tilmelding nødvendig og senest den 24. oktober her på siden eller tlf. 56791900.