8:00-12:00
Center Allé 6, 4683 Rønnede

ADR kursus den 5. marts 2020

del

Vidste du, at håndterer og transporterer du farligt gods på offentlige veje og med registreringspligtigt køretøj, så kræver det et ADR kap. 1.3 uddannelsesbevis for, at du må løse opgaven?
Mangler du uddannelsesbeviset, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og virksomheden.

ADR uddannelsen er en lovpligtig uddannelse i  landbruget med fokus på sikkerhed og transport af farligt gods.

Farligt gods er f.eks. (f.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på ladbil / arbejdsbil, svovlsyre, ilt og gasflasker og pesticider med UN-nummer (under frimængden), f.eks. RoundUp.

Kursets formål og indhold er bl.a:
At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) på vejene, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods, herunder:

  • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods,
  • Sikker håndtering og optræden i nødsituation- krav til afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument,sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler),
  • Sikker håndtering af farligt gods i oplag m.m. (der kræves ikke kendskab om farligt gods,
  • Tilsyn af ildslukker

Underviser: Vagn Theilgaard, Arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgiver, Danske Maskinstationer