08:30-12:30

ADR kursus 22. november 2023 formiddag

del
ADR kursus 22. november 2023 formiddag
ADR

Vi afholder ADR-kursus den 22. november 2023.

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og/eller gasflasker, gødning, planteværnsmidler eller andre faremærkede produkter med UN nummer ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj, skal du have et ADR kap 1.3 kursus.

Hvert år bliver chauffører fra maskinstationer, entreprenører, landmænd m.fl. taget af politiet,  fordi de transporterer farlige godsprodukter uden et uddannelsesbevis. Bødestørrelsen for at  køre uden den lovpligtige uddannelse er som udgangspunkt på 6.000-8.000 kr. til chaufføren + en bøde til virksomheden på dobbelt så meget.

Undgå bøderne og deltag i vores 3,5 timers kursus i håndtering og transport af farligt gods for din pengepungs og din egen sikkerheds skyld. Kurset sikrer dig den korrekte viden om håndtering og transport af farligt gods. Alle kan deltage, ingen adgangskrav.

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL?
Kurset henvender sig til virksomheder, maskinstationer, entreprenører, kloakmestre, skoventreprenører, landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj. Der kræves ikke viden om farligt
gods.

KURSETS INDHOLD
• Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med transport af farligt gods
• Sikker håndtering og optræden i nødsituation: Krav til afmærkning og dokumentation, herunder faresedler, transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler
• Sikker håndtering af farligt gods ved afhentning i foderstof og opbevaring m.v.

Tilmelding nødvendig og senest den 14. november 2023 her på siden eller tlf. 56791968.

Ved tilmelding efter denne dato, bliver certifikat ikke udleveret på dagen. Det bliver i stedet sendt efterfølgende.

Kurset er fradragsberettiget.