8:30-12:00
Center Allé 6, 4683 Rønnede

ADR uddannelse – håndtering af farligt gods

del
Kører du ordentlig og bruger den sunde fornuft? Uddannelse i håndtering af farligt gods hos Østdansk Landboforening

Vidste du, at håndterer og transporterer du farligt gods på offentlige veje og med registreringspligtigt køretøj så kræver det et ADR kap. 1.3 uddannelsesbevis for at du må løse opgaven?
Mangler du uddannelsesbeviset, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og virksomheden.

ADR uddannelsen er lovpligtig uddannelse i  landbruget med fokus på sikkerhed og transport af farligt gods.

Farligt gods er f.eks. (f.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i tank på ladbil / arbejdsbil, svovlsyre, ilt og gasflasker og pesticider med UN-nummer (under frimængden), f.eks. RoundUp.

Kursets formål og indhold er bl.a:

At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) på vejene, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods, herunder:

  • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods,
  • Sikker håndtering og optræden i nødsituation- krav til afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument,sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler),
  • Sikker håndtering af farligt gods i oplag m.m. (der kræves ikke kendskab om farligt gods,
  • Tilsyn af ildslukkere