Ansøgningsrunden for vådområdeprojekter er nu åben

del

Årets første ansøgningsrunde til vådområdeprojekter er nu åben i Tast selv-service og ansøgningsfristen er 6. april 2021.

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan fra den 16. februar – 6. april 2021 søge om tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstofvådområder. Kommuner kan i samme periode søge om tilskud til forundersøgelse og etablering af fosforvådområdeprojekter.

Vi fjerner 120 %-reglen

I 2021 kan vi give tilsagn til forundersøgelser af vådområdeprojekter, uanset hvor mange tilsagn til forundersøgelser, der før er givet inden for samme hovedvandopland.

Det betyder, at vi fjerner reglen om, at vi ikke kan give tilskud til forundersøgelser til mere end 120 procent af den samlede forventede kvælstofreduktionseffekt i hovedoplandet.

Læs mere i tilskudsguiden. Link til guiden ligger her.

Rigtig god weekend.