Ansøgningsrunden for tilskud til privat skovrejsning åbnet 22. juli

del

Den nye bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning er nu godkendt og offentliggjort.

Du kan læse den på Retsinformation her.

Vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2019 bliver tilgængelig i Tilskudsguide under tilskud til privat skovrejsning. Tilskudsordningen gælder bl.a. for anlæg og pleje af skov mere end 2 ha og opsætning, vedligehold og nedtagning af nedtagning af vildthegn.

Om denne tilskudsordning

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er medfinansieret af EU.  Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande, på privatejede landbrugsarealer.

Tilskudsordningen lukker for ansøgninger d. 20. september 2019.