Ansøgningsrunden for tilskud til Privat skovrejsning 2022 er nu åben

del

Årets ansøgningsrunde til privat skovrejsning er åben fra 1. juli til 30. september. Ansøgning sker i Tast selv.

Under ordningen for privat skovrejsning kan du søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord, som du ejer. Dette års ansøgningsrunde åbner i dag fredag den 1. juli og lukker fredag den 30. september 2022. Ligesom sidste år er der afsat 70 mio. kr. til ordningen.

Ansøgning kan du finde på Landbrugsstyrelsens hjemmeside