Ansøgningsrunden for tilsagn til fastholdelse af vådområder og lavbund er åbnet

del

Du kan søge tilsagn til 20-årig fastholdelse af vådområder og lavbund i perioden fra 23. juni til 31. august.

Du kan søge om tilsagn til 20-årig fastholdelse, hvis du ejer eller forpagter et areal, der indgår i et vådområde- eller lavbundsprojekt, som afsluttes i 2022.

Du kan søge tilsagn til de arealer, som du har valgt at beholde, efter projektet er afsluttet.  Tilsagnet kan søges af den, der driver arealet som ejer eller forpagter pr. 1. september 2022, hvor tilsagnet starter.

Læs videre på Landbrugsstyrelsens hjemmeside