Ansøgningsrunden for nye tilsagn til “Pleje af græs- og naturarealer” er åbent

del

Ansøg fra d. 1. juli 2022 til d. 28. september 2022

Du kan søge et 5-årig tilsagn til pleje af værdifulde græs- og naturarealer med afgræsning eller slæt.

Hvis du har haft tilsagn i perioden 2017-2022, er det nu tid til at du skal søge igen.

Ansøgningsrunden løber fra 1. juli til 28. september 2022. Tilsagnet begynder 1. september 2022 og slutter 31. august 2027

Krav til arealer kan der søges på:

  • Mindst 50 procent af marken er beliggende inden for et særligt udpeget Natura 2000-område til pleje
  • Marken har en HNV-værdi på 5 eller derover
  • Mindst 50 procent af marken er beliggende inden for et Natura 2000-område, og mindst 90
    procent af marken er en gentegning af et tilsagn til afgræsning
  •  Mindst 50 procent af marken er beliggende inden for et vådområde- eller lavbundsprojekt
    under Landdistriktsprogrammet

Kontakt din planteavlskonsulent hvis du gerne vil søge tilsagnet og/eller har spørgsmål til om du opfylder kravene til ansøgningen 

Læs mere her