Ansøgningsrunden for lavbundsprojekter er nu åben

del

Årets første ansøgningsrunde til lavbundsprojekter er nu åben i Tast selv. Ansøgningsfristen er 10. maj 2022.

Nyt om ordningen
I forhold til tidligere runder, er der disse ændringer på ordningen:

  • Arealeffektivitetskravet er nedsat fra 13 t CO2-ækvivalenter pr. hektar til 10 t CO2-ækvivalenter pr. hektar.
  • Beliggenhedskravet er fjernet, så det ikke længere er et krav, at minimum 75 % af arealet skal ligge på jorder med over 6 % kulstofindhold.
  • Der bliver mulighed for at kunne få tilsagnsbeløbet forhøjet.
  • Projekterne prioriteres fremover efter det samlede kvælstofindsatsbehov, så der ikke længere skelnes mellem forventet effekt og udskudt kvælstofindsatsbehov.
  • Midler afsat til kvælstofformål og klimaformål bliver mere fleksible, så også rene klimaprojekter kan blive prioriteret til tilsagn.
Kilde: Landbrugsstyrelsen