Ansøgning til pleje af græs- og naturarealer

del

Hvis du har arealer der er omfattet af pleje græs ordningen, er det nu tid til at søge tilskud. Ret henvendelse til planteavlskontoret for at få hjælp til ansøgningen

Du kan søge om udbetaling af tilskud i Fællesskemaet, hvis du har et eksisterende tilsagn, der er startet i perioden 2015-2019.

I 2020 kan du søge om nyt 5-årigt tilsagn med virkning fra 1. september 2020. Du søger nyt tilsagn i Tilsagnsskemaet. Ansøgningsrunden begynder 2. november 2020. Din ansøgning skal være Landbrugsstyrelsen i hånde senest kl. 23.59.59 den 21. december 2020.