Amistar med fornyede godkendelser

del

Læs etiketten grundigt, for flere godkendelser er bortfaldet, max dosering er reduceret, behandlingsfrister er ændret, og der er indført ”trappedoseringer” i korn afhængig af vækststadie.

Nyt midler
Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne