Ambitiøst solcelleprojekt får roser med på vejen af fødevareministeren

del

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) er ikke sen til at kalde kommende solcellepark ved Vordingborg for visionært. Bag projektet står blandt andet Martin Lyder Rasmussen – bestyrelsesmedlem i Østdansk Landboforening.

Nord for Vordingborg ligger Køng Mose, og her er fire lodsejere i gang med et solcelleprojekt i samarbejde med virksomheden Better Energy . Her skal 156 hektar lavbundsjord producere strøm til cirka 42.000 husstande.

En af de fire lodsejerne der lægger hektarer til er bestyrelsesmedlem i Østdansk Landboforening og frøavler Martin Lyder Andersen, der ser flere fordele ved den nye solcellepark.

– For det første vil anlægget ikke genere omgivelserne, hvilket har været en vigtig præmis fra begyndelsen. Samtidig er Vordingborg Kommune, der gerne vil være selvforsynende med vedvarende strøm inden 2035, meget positive overfor tiltaget. Sidst men ikke mindst skaber det også en bedre økonomi for os, samtidig med at vi hjælper klimaet.

De fire lodsejere der er involveret i projektet, har valgt at leje jorden ud til Better Energy de næste 30 år.

– At vi lodsejere kan være med til at levere grøn energi til kommunen giver da en god fornemmelse. Der går omkring ni måneder fra anlægget bliver taget i brug til det er CO2-frit. Så det kan hurtigt svare sig, lyder det fra Martin Lyder Andersen.

Og fødevareminister Rasmus Prehn var glad for besøget hos Martin og hans familie.

– Jeg har været glad for mødet, der har været utrolig spændende. Her har vi at gøre med nogle pionere, der inspirerer og viser, at der er muligheder på området. Og det vil jeg tage med i de kommende landbrugsforhandlinger.