Alle udbyttetal for vinterbyg er klar for 2022

del

Udvalgte vinterbygsorters udbytte fra vores område og Landsforsøg.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne