Alle udbyttetal for hestebønner 2020

del

Udvalgte hestebønne sorters udbytte fra Holeby

Alle høst resultater for hestebønner er nu klar, og du kan se den i tabel 1. Du kan også finde data på sortinfo.

Resultaterne fra landsforsøgene 2020 er et gennemsnit af 5 lokaliteter fra hele landet, hvor alle sorter er afprøvet. I tabellen ses også tal for lokalt forsøg i Holeby.

Tabel 1. Hestebønne sorters udbytte fra Landsforsøg og lokalt forsøg i FHT (hkg/ha). Kilde sortinfo.dk
Landsforsøg
 
  Lokalt forsøg 
2020 2019 2018 2017
Holeby
Blanding (64,8) (80,9)
Fanfare 98 (54,4) (31,8) (83,3) 98
 Allison 97 92
 Apollo 100 105 101 101
Bolivia 101 96
Boxer 91 97 97
Capri 102 102 109 102
Daisy 105 104 111 100 107
Fuego 97 101 98 97 98
Lynx 98 107 99 102 99
Skalar 96 105 94
Stella 101 103 107 100 103
Tiffany 98 104 97 97 98
Vertigo 99 105 96 97 98
Victus 98 100 102 102 93
Sortsblanding af hestebønnesorter, der bruges som målesort.
2020: Daisy, Fanfare, Stella