Aktuelt i marken – uge 46

del

Vinterraps

Vinterraps

Du må benytte Kerb frem til den 31. december. Kerb har en god virkning på fuglegræs og de fleste græsser, den hæmmer ærenpris og burresnerre, men har kun begrænset virkning på de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter.

Vi anbefaler at anvende 1,0-1,25 l /ha Kerb, hvis du har en stor forekomst af græsukrudt eller fuglegræs. 1 l/ha vil normalt være tilstrækkeligt til bekæmpelse af enårig og alm. rapgræs, vindaks, rødsvingel, hundegræs og timothe. Du bør bruge 1,25 l/ha, hvor der er meget græsukrudt af agerrævehale, rajgræs, gold og blød hejre, væselhale og flyvehavre.