Aktuelt i marken – uge 36

del

Skadedyr i vinterraps | Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps | Såning af vintersæd | Ukrudtsbekæmepelse i vintersæd | Roer

Bortgnav efter rapsjordloppen
Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne