Aktuelt i marken – uge 25

del

Svampebekæmpelse i vinterhvede | Skadedyr i vinterhvede | Svampebekæmpelse i vårbyg | Skadedyr i vårbyg | Vækstregulering | Roer | Hestebønner og ærter

Det er meget tørt, og derfor er der begrænset med sygdom, dog undtagen rust. Vi ser i stedet rigtig mange skadedyr, og især bladlus har optimale betingelser.

Svampebekæmpelse i vinterhvede

Selv om vejrudsigten lover regn, vil det ikke nå at påvirke behovet for bekæmpelse af svamp i vinterhvede. Hveden er så langt fremme i udviklingen, at svampebekæmpelse ikke længere aktuel.

Skadedyr i vinterhvede

Der er fortsat rigtig gode betingelser for skadedyr, og vi ser stadig mange bladlus. De gør på nuværende tidspunkt kun skade, hvis der sidder rigtig mange oppe i akset. Her anbefaler vi 0,15 kg Karate eller 0,1 Mavrik. Ønsker du en hurtig visuel effekt, kan der tilsættes 0,05 kg Pirimor med fx 0,1 Karate.

Svampebekæmpelse i vårbyg

Vi finder generelt meget få sygdomme, og strategien skal tilpasses dine marker. De fleste marker vil på nuværende tidspunkt være færdigbehandlet. Det kan dog være aktuelt i de meget sent såede marker. Til den afsluttende behandling anbefaler vi 0,2 l Comet Pro + 0,25 Propulse. Er der kun problemer med bygrust, kan du anvende en billigere løsning med fx 0,3 l Orius.

Skadedyr i vårbyg

Vi finder mange bladlus, da de har bredt sig i det varme vejr. Vi anbefaler at bekæmpe skadedyr frem til kerneindholdet er mælket og let grynet ved 100% angrebne strå. Derefter skal der sidde rigtig mange lus i akset, hvis en bekæmpelse bliver aktuel.  Vi anbefaler 0,15 l Karate. Ønsker du en hurtig visuel effekt på bladlus, anbefaler vi 0,05 kg Pirimor med 0,1 Karate.

Vækstregulering

Selv om de lover vand, er vækstregulering ikke aktuel, heller ikke i vårbyg. Du skal være varsom med at vækstregulere en stresset plante, da det kan medføre udbyttetab.

Roer

Ukrudtsbekæmpelse vil for mange af jer være afsluttet. Hvis I stadig har problemer med højtvoksende ukrudt som fx melder og raps, er radrensning den eneste mulighed. Mange af jer har allerede udført en radrensning med god effekt.

Vi har fundet lus i flere roemarker, hvilket tyder på, at bejdsning ikke virker længere. Så undersøg dine marker grundigt og vurder behovet. Vi anbefaler at behandle med min 200 g Pirimor og rigeligt med vand, hvis der er mere end 50% angrebne planterne med kolonidannelse.

Husk at tildele bor og/eller mangan, hvis der er behov. De tørre forhold og hurtig vækst kan give øget behov for tildeling af mangan. Bormangel ses ofte på let jord, men den nedbørsrige vinter kan øge behovet for tildeling af ekstra bor. Bor skal tilføres som forbyggende behandling, inden der er symptomer på mangel.

Hestebønner og ærter

De varme og tørre forhold har også givet rigtig gode betingelser for skadedyr i ærter og hestebønner. Det er vigtigt at undersøge marken hyppigt, da det kan gå meget stærkt.

Vi anbefaler at bekæmpe bladlus i hestebønne ved over 10-15% angrebne planter og begyndende kolonidannelse med 0,1 l Mavrik + 150 g Pirimor.

Vi anbefaler at bekæmpe bladlus i ært ved over 15-20% angrebne planter med 0,1 l Mavrik + 150 g Pirimor.

Læs mere her.