Aktuelt i marken – uge 46

del

Focus på ukrudt-, lus- og svampebekæmpelse. Mangan mangel og roer

Kerb i vinterraps – nu er det tid for anvendelse!

Så er jordtemperaturen faldet under de 10 grader som er vores rettesnor for anvendelse af Kerb.

Vi opnår de bedste effekter med Kerb under kølige og fugtige forhold, hvor Kerb kan komme ned på jorden og optages af ukrudtets rødder. Derfor er det fint at udsprøjte Kerb før eller under let regn.

Anvend minimum 200 l/ha vand og brug en grov dyse som bringer sprøjtevæsken godt ned i afgrøden og ned på jorden.

Kerb er udsolgt – prioriter grovere græsser

Vi hører nu, at Kerb er udsolgt og der ikke kommer mere til landet i år. Hvis I har planlagt sprøjtning med Kerb, men ikke har nok til hele arealet, er det vigtigere at sprøjte med nødvendig dosis i de områder, hvor der er mest græsukrudt, end at bruge en lavere dosis på hele arealet. Oftest er problemer med grovere græsser i pletter (rævehale, væselhale, rajgræs), så prioriter disse.

 

Lus i vintersæd

Vi er nu så langt henne på efteråret, at vi ikke vurderer lus som en trussel i vintersæden længere. Undtagelsen herfor, kan være ubehandlet vinterbyg sået i september, men det er absolut sidste chance hvis der skal udføres en bekæmpelse af lus her. Men i disse marker vil en evt smitte sikkert allerede være sket.

Lus i vintersæd vurderes ikke længere som en trussel

Bladlus kan overføre virus med havrerødsot som kan hæmme afgrødens vækst. Til foråret kan ses gule afgrænsede områder i marken, hvor aksene bliver smalle (hvede), mens skridningen i vinterbyg helt kan udeblive.

Seneste kraftige angreb af havrerødsot skete i efteråret 2014, som var meget lunt – det er lidt de samme forhold vi har haft i år.

 

Svampesygdomme i vintersæd om efteråret?

Svampebekæmpelse anbefales ikke i dette efterår

Vi ser og hører igen i år om angreb af meldug og enkelte steder også septoria i hvedemarkerne. Disse angreb har ingen betydning for risiko for angreb til foråret, og det er ikke noget som påvirker planterne nævneværdigt i efteråret. Bekæmpelse af svampesygdomme er derfor ikke aktuel i efteråret.

 

Mangan i vintersæd

Risiko for manganmangel

Det lune vejr har betydet god vækst og flotte planter i mange vintersædsmarker. Derimod ses der mange steder et relativt lille rodnet, så planterne kan være følsomme for manganmangel. På arealer med risiko for manganmangel, kan det være relevant med en behandling indenfor de næste par uger så planterne er velforsynet inden vinteren.

Vi anbefaler ca 2,0 ltr/ha Mangansulfat, 0,8 l/ha Mantrac Pro, 1,5 l/ha Mangan Nitrat eller tilsvarende.

 

Roekuler som skal leveres efter d. 10. december kan dækkes nu

Vendt med at tage dine roer op

Men der er ikke grund til allerede nu at tage roer op, der skal leveres i december. Roer opbevares bedst stående i marken så længe, der ikke er udsigt til længerevarende frost eller besværlige optagerforhold. Herved undgås åndingstab og et faldende sukkerindhold.