Aktuelt i marken – uge 45

del

Udbringning af fast husdyrgødning om efteråret | Sprøjtninger når der er frost | Forbud mod jordbearbejdning

Udbringning af fast husdyrgødning om efteråret

Fast husdyrgødning må ikke udbringes i perioden fra den 15. november til den 1. februar. Den tilladte udbringningsperiode før den 15. november afhænger af om gødningen udbringes til arealer med eller uden afgrøder den følgende vinter.

I perioden fra 20. oktober til 15. november må der udbringes fast husdyrgødning og fast affald til arealer med og uden afgrøder den kommende vinter. Husdyrgødning udbragt til arealer uden afgrøder skal dog nedmuldes inden 4 timer, hvorfor udbringningsperioden bestemmes af jordbearbejdningsreglerne for de forskellige jordtyper. Det betyder, at den reelle udbringningsperiode er begrænset til følgende perioder for de forskellige jordtyper.

Tabel 1. Tilladte udbringningsperioder af fast husdyrgødning og fast affald inden etablering af vårsæd
Jordtype
På arealer, hvor der har været lovpligtige, husdyr- og MFO-efterafgrøder* På arealer, hvor der ikke har været efterafgrøder
Jb 1-4 Fra 20. okt. til 15. nov. og fra 1. feb. Fra 1. feb.
Jb 5-6 og 10-11 Fra 20. okt. til 15. nov. og fra 1. feb. Fra 1. til 15. nov. og fra 1 feb.
Jb 7-9 Fra 20. okt. til 15. nov. og fra 1. feb Fra 20. okt. til 15. nov. og fra 1. feb.
*Gælder ikke for græsudlæg med destruktionsfrist 1. marts

Sprøjtninger når der er frost

Har du behov for at køre ukrudtsbekæmpelse og kan køre ude i marken, uden at ødelægge jorden. Skal du i denne tid med frost om natten være opmærksom på, først at køre op af formiddagen, hvor frosten er ude af bladene, og der er noget tid til aften/nat, hvor der igen kan falde lidt frost. På den måde skånes afgrøden bedst muligt, og stadig med god effekt på ukrudtet (jordvirkning). Hvis du skal køre Kerb er det muligt at køre når der er frost, dog skal du sikre at midlet kan komme ud af sprøjten og du ikke blander med andre midler.

Mangan vil vi jo også gerne havde ud mange steder, specielt på vinterbyg. Men igen er det til at færdes i marken skal du være opmærksom nu hvor der er nattefrost, da der er risiko for svidninger på afgrøden. Skaden kan begrænses ved:

  • Kun at udsprøjte mangan på optøede planter, og ikke når der er udsigt til betydelig nattefrost
  • At begrænse doseringen af mangan til maksimalt 2,0 kg mangansulfat pr. ha.

Forbud mod jordbearbejdning

Hovedreglen er, at du ikke må foretage jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder fra høst af forfrugt frem til henholdsvis:

  • 1. oktober på lerjord, JB 7-9
  • 1. november på lerjord, JB 5-6 og 10-11
  • 1. februar på sandjord, JB 1-4

Der dog enkelte undtagelser, hvor der det samme år har været dyrket eller, hvor der i det kommende år skal dyrkes visse afgrøder fx spinatfrø og roer. På arealer med pligtige efterafgrøder, MFO-efterafgrøder, husdyrefterafgrøder eller målrettede efterafgrøder er der fastsat specifikke krav for destruktionstidspunkter, og de er derfor ikke omfattet af det generelle forbud mod jordbearbejdning forud for vårsæd.