Aktuelt i marken (uge 25)

del

Svampebekæmpelse i vinterhvede | Svampebekæmpelse i vårbyg | Skadedyr i vårbyg

Svampebekæmpelse i vinterhvede

Den sidste del af den delte aksbeskyttelse er udført de fleste steder. Ved sprøjtning under eller efter skridning er det kun sjældent rentabelt at udføre endnu en sen supplerende svampebehandling. En sen sprøjtning efter blomstring kan dog være aktuel under følgende betingelser:

  • i meget gulrustmodtagelige sorter, hvor der er synlige gulrustangreb
  • ved angreb af brunrust over bekæmpelsestærsklen
  • ved usædvanligt højt smittetryk af Septoria
  • ved pløjefri dyrkning og samtidig forfrugt hvede, med meget hvedebladplet i marken

Bemærk midlernes sprøjtefrister. I vækststadium 69-71 kan følgende midler anvendes: Bell (st. 69), Viverda (st. 71), Proline Xpert (st. 69), Prosaro (st. 69), Proline (st. 71), Orius (st. 69), Comet Pro (st. 69), Armure (st. 69), Rubric/Maredo (st. 69).

Svampebekæmpelse i vårbyg

Vi ser udbredt angreb af bygrust og enkelte stede også bygbladplet, især i Odyssey, Crossway og Laurikka. I de fleste marker er den afsluttende bekæmpelse nu udført, men er der behov, kan du anvende 0,2 l Prosaro + 0,2 l Comet Pro.

Skadedyr i vårbyg

Bladlus og korbladbillens larver breder sig stadig, og vi har set kraftige angreb i flere marker. Bladlusbekæmpelse anbefales ved over 25 procent angrebne strå, hvis der samtidig er behov for svampebekæmpelse og ellers ved over 40 procent angrebne strå. Kornbladbiller bekæmpes ved 0,5 – 1,0 larve pr. strå indtil omkring fuld gennemskridning. Har du svært ved at se larven, så hold øje med om de rasper af bladene. Vi ser flere marker, hvor fanebladet er spist/raspet en del af disse larver.

Er bekæmpelse aktuel, anbefaler vi 0,15 kg Karate, da der både er effekt på bladlus og kornbladbillens larve, læs mere om midler og effekter her.