Aktuelt i marken – uge 24

del

Vækstregulering | Svampebekæmpelse | Skadedyr | Roer | Ært | Hestebønne

Kornbladbillens larve

Vækstregulering

Selv om der den senest tid er kommet regn anbefaler vi generelt ikke at vækstregulere din vinterhvede, da kulde i selv kan virke vækstregulerende og der planterne stadig kan være stressede. Læs mere om vores generelle anbefalinger i vintersæd.

I vårbyg ser vi stor variation i udviklingen nogle marker er stakken kun lige synlig og andre er akset næste gennemskredet. Derfor er der også store forskel på behovet og middelvalg. Til vækstregulering anbefaler vi 0,5-1,0 Terpal, undtagen i KWS Irina hvor vækstreguleringen ikke nødvendig.  Kun Terpal og Cerone har effekt på aks- og strånedknækning, her anbefaler vi 0,1 til 0,2 l Cerone i forbindelse med sidste svampebehandling. Læs mere om vores anbefalinger her. 

Husk aldrig at vækstregulere på stressede planter.

Bekæmpelse af svamp

Vi ser nu udbredt angreb af især rust i vinterhvede, rug, vårbyg og begyndende angreb af bladplet og skoldplet i vårbyg. Du kan læse meget mere i nyhed om registrerede sygdomme.

  • Vinterhvede er de fleste marker gennemskredet.  Det er vigtig at vælge det rigtige middel og ikke spare på doseringen hvis du tidliger har haft gulrust angreb eller du finder frisk rust i marken. Til aksbeskyttelse anbefaler vi 0,5 Viverda og 0,5 Ultimate. Det høje angrebstryk gør at en behandling ikke holder i mere end ca. 10 dage.
  • Vårbyg finder vi rust, skoldplet eller bladplet. Den afsluttende svampebehandling kan køres når der ca. er en cm stak fremme, her anbefaler vi at køre 0,3 Propulse + 0,2 Comet.
  • Rug skal den afsluttende svampebekæmpelse udføres når planterne er færdig med at bestøve, hvilke i de fleste marken vil være i den kommende uge. Vi anbefaler 0,3 Orius.

Skadedyr

Vi se voldsomme angreb af kornbladbillenslarver især i vårbyg med vi finder også lus både i vårbyg og vinterhvede. Det er derfor vigtig at undersøge marken for skadedyr og eventuelt planlægge en bekæmpelse evt sammen med den næste svampebekæmpelse. Du kan læse mere over vores genneralle anbefalinger her. 

  • I vinterhvede anbefaler vi 0,08 l/ha Mavrik Vita eller 0,12 kg/ha Karate, da det især er lus der skal bekæmpes. Vi anbefaler at bekæmpe bladlus hvis du kan finde 25-40% angrebne strå, afhængig af og der skal udføres en svampebekæmpelse.
  •  I vårbyg er det ud over bladlus også behov for at bekæmpe kornbladbillens larver, så her anbefaler vi 0,12 kg/ha Karate. Vi anbefaler at bekæmpe hvis du finder 0,5-1,0 larve pr. strå.

Roer

Der vil for de fleste af jer kun være mulig at vælge radrensning som en alternativ god løsning og godt supplement, som giver optimal ukrudtseffekt under tørre forhold. En stor del af eventuelle ukrudtsroer og rodukrudt har radrensning også god effekt på.

Bormangler skal forebygges ved rækkelukning og vil for flere marker stadig være for tidligt, da det er vigtigt, at der er en stor bladmasse til at optage det udsprøjtede bor. Udsprøjtning af bor bør foretages i marker, hvor der forventes risiko for bormangel. Hvis der har været symptomer på bormangel i marken, sidst der var roer, er dette en god indikator for at bortilførsel er nødvendigt. Under tørre forhold, vil der være øget risiko for bormangel, og det er specielt på lettere jorde, i tørre somre og i marker med højt reaktionstal, at risikoen for bormangel er størst.

Udsprøjtning foretages derfor forebyggende i juni fra begyndende rækkelukning med fx: 2-3 kg Solubor eller andet produkt med tilsvarende indhold af bor (300 til 500 g bor). Ved mistanke om kraftig bormangel gentages behandlingen ca. to uger efter første udsprøjtning.

Registrering af skadedyr bliver fulgt af Nordic Sugar og NBR og kan følges på deres hjemmeside. De har fundet enkelte bladlus men gauchobejdsningen har på nuværende tidspunkt stadig god effekt, en bekæmpelse vil ikke være nødvendig.

Ært

Svampebekæmpelse i ærter anbefales generelt ikke, kun i ekstremt fugtige år kan sprøjtning under fuld blomstring være aktuel. Vi anbefaler 0,25-0,5 l Amistar/Mirador 250 SC.

Ærterne er mest følsomme for angreb af bladlus i blomstringsperioden, hvor kraftige angreb kan medføre tab af blomster. Den vejledende bekæmpelsestærskel for ærtebladlus i blomstringsperioden er 15-20 pct. angrebne planter. Vi anbefaler 0,1-0,2 l Mavrik eller 0,125 l Pirimor.

Hestebønne

Chokoladeplet og hestebønnebladplet kan optræde med kraftige angreb i år med fugtige forhold omkring blomstring. Signum, Amistar, Orius og Folicur Xpert  kan anvendes, og alle har en “mindre anvendelse”.

Bedebladlus kan ved kraftige angreb være meget tabsvoldende, og bekæmpe ved 10-15 pct. planter med bladlus og begyndende kolonidannelse frem til fuld bælglængde. Vi anbefaler 0,15-0,2 kg/ha Pirimor.