Aktuelt i marken uge 20

del

Hvede – Vinterbyg – Rug – Raps

Afgrøderne har virkelig taget fra den seneste uge med de gode vækstforhold. Vinterbyg og rug nærmer sig skridning og rapsmarkerne blomstrer flot i landskabet.

Hvede

Hveden har de fleste steder fået 3-4 knæ (stadie 33-34), mens enkelte sorter er omkring stadie 37 (fanebladet på vej frem). Der kan findes septoria mange steder på de nederste blade, men der går ca. 3 uger fra smitte sker til angreb kan ses på bladet.  De seneste ugers regn har spredt smitstof op i hele planten, så det er afgørende at de modtagelige sorter er beskyttet med en svampesprøjtning indenfor de seneste 8-10 dage.

Gulrust er kun fundet ganske få steder i landet – vi har ikke set noget i vores område.

Meldug kan findes i enkelte sorter, mest i Chevignon. Meldug bekæmpes i modtagelige sorter frem til afsluttet strækning, når mere end 25 % af planterne er angrebet.

Grundet den megen nedbør og det høje smittetryk af septoria, anbefaler vi Balaya til den vigtigste svampesprøjtning i hveden – beskyttelse af fanebladet. Fanebladet er plantens ’motor’ og producerer op til 40-45% af det samlede kerneudbytte. Balaya må kun anvendes 1 gang pr år og senest i stadie 40 når fanebladet er fuldt udviklet.

Vi anbefaler at anvende mellem 0,6-0,8 l/ha Balaya i stadie 39. Højeste dosis i de modtagelige sorter – Sheriff, KWS Skyscraber, KWS Lilli, Chevignon, Kvium, Graham, KWS Scimitar mfl.

Anvendes Propulse løsninger bør det primært være i de mindre modtagelige sorter – Informer, Momentum, Heerup, Pundus, Extase og sortsblandinger. Her bør dosis hæves til 0,4-0,5 l/ha Propulse + 0,4 l/ha Folicur Xpert eller 0,5 l/ha Orius Max

Vinterbyg

I vinterbyggen kan stakken ses i de sorter der er længst fremme og skridningen starter inden for den næste uge, så her er den afsluttende svampesprøjtning snart aktuel.

Der er fundet bygrust i flere sorter, mest i KWS Kosmos, KWS Meridian og KWS Higgins. Bygrust bekæmpes ved over 10 % angrebne planter frem til blomstring.

Skoldplet spreder sig i det regnfulde vejr og kan findes i en række sorter, men mest i Neptun. Bekæmpelse anbefales ved 10% angrebne planter.

I Comeback og KWS Patriot er fundet mest meldug. I modtagelige sorter anbefales meldug bekæmpet ved 50-75% angrebne planter frem til afsluttet skridning.

Til afsluttende svampebekæmpelse omkring skridning kan fx anvendes 0,3-0,4 l/ha Propulse blandet med 0,2 l/ha Folicur Xpert eller 0,25 l/ha Orius Max eller 0,25 l/ha Comet Pro eller 0,25 l/ha Amistar.

I de blødstråede sorter vil det være relevant at medtage 0,2 l/ha Cerone for at afstive strået og undgå aks- og strånedknækning.

Rug

Rugen er tilsvarende omkring begyndende skridning. I forsøgsmarken ved Karise er fundet skoldplet på 10-20 % af planterne i KWS Serafino, KWS Livado og KWS Jethro. Der er ikke fundet meldug eller brunrust i rugen.

Bekæmpelse af skoldplet anbefales frem til afsluttet skridning. 0,3 l/ha Prosaro eller 0,3 l/ha Proline Xpert kan anvendes.

Raps

Det fugtige vejr øger risikoen for smitte af knoldbægersvamp og gråskimmel i rapsen. Derfor er det fortsat vores anbefaling, at alle rapsmarker bør svampesprøjtes snarest når rapsen er i fuld blomst. Med den høje rapspris og de gode erfaringer der er med svampesprøjtning, er det en behandling vi ikke må springe over.

Vi anbefaler en af disse løsninger:

  • 0,4 l/ha Amistar + 0,4 l/ha Propulse
  • 0,7 l/ha Propulse
  • 0,6 l/ha Pictor Active

Ved samtidigt angreb af skulpesnudebiller – 0,5-1 bille pr plante udløser bekæmpelse – medtages 0,2 Lamdex, 0,1 Kaiso Sorbie eller 0,2 Mavrik. Husk at sprøjte udenfor biernes flyvetid med Lamdex og Kaiso Sorbie. Mavrik har ikke bimærke.