Aktuelt i marken – uge 18

del

Vækstregulering i vintersæd | Trips i vintersæd | Bekæmpelse af svamp i vintersæd | Ukrudt i vintersæd | Ukrudt i vintersæd | Ukrudt i roer | Ukrudt i vårbyg | Skadedyr i vårsæd | Svampe og skadedyr i vinterraps | Husk Mangan – også i vårbyg! | Frøgræs

Vækstregulering i vintersæd

På nuværende tidspunkt er vintersæden på et stadie, hvor det under normale omstændigheder er relevant at vækstregulere. På grund at stressede planter anbefaler vi generelt ikke at vækstregulere og anbefaler at udsætte beslutningen om vækstregulering.

Er du i tvivl, om du skal vækstregulere, afvent og se nedbørsmængden i de kommende 2-3 uger. Det er forsat et godt tidspunkt til vækstregulering. I den nærmeste periode anbefaler vi kun at behandle de kraftigste marker, som er længst fremme i udviklingen og hvor der er sikkerhed for at vand ikke er en begrænsende faktor.

Læs mere om vores generelle anbefalinger. 

Trips i vintersæd

Vi ser trips i vintersæd og det er derfor nu de skal bekæmpes især i rug. Vær opmærksom på, at de sorte trips sidder under bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges. Læs mere om vores generelle anbefalinger her.

Vi anbefaler at bekæmpelse ved fund af mere end 0,5 -1 mørke trips pr. bladskede, med 0,15 kg pr. ha Karate 2,5 WG, 0,075 kg Kaiso Sorbie eller 0,1-0,15 l pr. ha Mavrik Vita.

For at ramme tripsene inde i bladskederne, skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Anvend omkring 200 l vand. Det bedste tidspunkt for sprøjtningen er om morgenen.

Bekæmpelse af svamp i vintersæd

Vi ser rust og meldug i flere marker, en bekæmpelse kan være aktuelt.

  • Vi anbefaler vi 0,3 l Orius, den har god effekt på rust og middel effekt på meldug.

Ukrudt i vintersæd

Det er ikke længer muligt at anvende MustangForte, da det skal anvendes inden planterne er i stadie 32 (2. knæ) – det kan give afgrøde skade!

Du skal i stedet vælge en anden læsning fx  0,35 l Zyper.

Ukrudt i roer

Selv om det har været koldt og der er mangel på fugt, er vi begyndt at se nyfremspiret roer. Dermed er det også tid til at holde øje med ukrudt, i sær problemukrudt som fx raps. Her er en tidlig behandling vigtig for at få optimal effekt. Vi anbefaler 0,45-0,5 l Betanal Power + 0,5 l Goltix tilsat olie og Nova Balance.

Husk at skrive Gaucho i den markbog/sprøjtejournal sammen med så dato. Nordic Sugar sørger for at alle andre relevante oplysninger sendes til Miljøstyrelsen.

Vi får besøg af roekonsulenter fra Nordic Sugar den 30. april kl 13-15, hvor du er velkommen til at komme forbi og få en snak med dem.

Ukrudt i vårbyg

Det er vigtigt ikke at køre, førend mest muligt to-kimbladede ukrudt er fremme. Du kan med fordel vente og i stedet planlægge bekæmpelsen af flyvehavre. En tommelfingerregel er, at når du sætter en flad hånd på jorden og kan finde 5 fremspirede ukrudtsplanter under hånden, er det tid til at køre. Dog kan det være nødvendigt at bekæmpe græsukrudt tidligere.

En god løsning, hvor der primært er kamille og burresnerre, er 5 g Express + 0,2 Strane 333 HL tilsat spredeklæbemiddel. Har du storkenæb-, hejrenæb, hundepersille, jordrøg eller melder, kan du udskifte Starane med 0,15-0,25 l Pixxaro.

Har du meget enårig rapgræs, er der behov for 0,07 l Hussar Pluds OD + 0,05 DFF + spredeklæbemiddel.

Ønsker du at bekæmpe flyverhavre, kan det bekæmpes med 0,8 L Foxtrot/Primera på tørre planter, oftets når byggen har 4-5 blade.

Ellers findes der rigtig mange muligheder alt efter behov, læs mere om vores anbefalinger her.

Skadedyr i vårsæd

Det varme vejr har bragt kornbladbillerne på vingerne, og i mange vårsædsmarker især havre og vårbyg er der nu mange gnav og mange æg.

Gnavene er mere eller mindre aflange og er helt eller kun delvis (”vinduesgnav”) ædt igennem. Selv om gnavene er udbredte, tillægges de mindre betydning på nuværende tidlige tidspunkt, hvor der ikke er dannet mere blivende blade. En meget tidlig bekæmpelse vil også kun give meget kort virkningstid, da pyrethroiderne er kontaktmidler og ikke har effekt mod æggene. Evt. bekæmpelse skal rettes mod larverne.

Svampe og skadedyr i vinterraps

Det er nu der skal bekæmpes både mod svamp og skadedyr, flere marker er kronbladene begyndt at falde og vi har i de fleste marker kunde finde snudebiller.

Mod svampesygdomme er det især effekt mod knoldbægersvamp, skulpesvamp, gråskimmel og evt lysbladplet. Vores anbefalinger er en tidlig behandling, når marken er i fuld blomst med 0,5 l Populse. Læs mere her.

Skadedyr i vinterraps omkring blomstring er især skulpesnudebillen og skulpegalmyg og bladribbesnudebiller, du kan læse mere her. Mod skulpesnudebillen, skulpegalmyg og bladribbesnudebiller anbefaler vi 0,25 Biscay i fuld blomst.

Husk Mangan – også i vårbyg!

Mangan mangel er ofte kraftigst i de tidlige såede marker og forekommer næsten altid pletvis. Ofte er der tendens til ”gode” striber, hvor jorden er pakket i traktorsporene fra såningen.

Mangan mangel kan allerede optræde inden, det er synligt på planten, så husk det på de marker hvor du har erfaring med mangel også selv om vårbyggen kun har få blade.

Frøgræs

Det er nu der skal bekæmpes galmyg i engrapgræs, her er vores anbefalinger 0,2 Karate.

Vi har i rødsvingel fundet svampesygdom og her er vores anbefalinger 0,4 Viverde.