Aktuelt i marken uge 13

del

Såbed og etablering | Placeret gødning | Hvor meget såsæd skal bruges | Mangan | Sidste nyt fra kemifronten

Med det lune vejr er der virkelig kommet gang i afgrøderne og der sås og gøres klar til vårafgrøder mange steder.

Den relativt tørre vinter sammen med frosten i februar og marts har hjulpet godt til med at smuldre jorden fint og gøre det nemt at lave et godt såbed.

Såbed og etablering

For at give de bedste betingelser for spiring og etablering, harves der op i sådybde – ikke dybere. Opgaven er så at placere frøet på en fast bund af fugtig jord, dækket af løs jord. Det er vigtigt, at frøet er placeret på fugtig jord, det giver en mere ensartet fremspiring.

Tromling kan på tørre arealer anvendes efter såning, til at trække fugt op til kernen så spiring sættes i gang mere ensartet. Samtidig bliver mindre sten trykket ned og gener undgås til høst.

Placeret gødning

Der er rigtig gode erfaringer med at placere gødning i forbindelse med såning. Både kvælstof og fosfor bidrager til en bedre etablering af afgrøden. Fosfor har stor betydning for rodvæksten og derfor er placering umiddelbart under og ved siden af sårillen optimalt. DAP-gødning eller svovlsur ammoniak har samtidig den fordel, at de sænker PH (gør jorden mere sur), hvilket gør mangan lettere tilgængelig.

Hvor meget såsæd skal bruges?

Såsæd af vårbyg har generelt en meget høj tusindkornsvægt (TKV) i år. I mange partier hører vi om TKV på 57-59, hvilket der skal tages højde for, når i beregner udsædsmængden. Vi kan her anbefale, at I bruger den udsædsberegner som ligger på hjemmesiden: Udsædsberegner.

Her vælges Afgrøde, og angives værdier for Ønsket plantetal, Tusindkornsvægt og Markspireprocent. Med disse oplysninger udregnes en anbefalet udsædsmængde i kg/ha.

Mangan

Husk fortsat at mangansprøjtningerne i vintersæden skal prioriteres højt. Den vedvarende vækst gennem vinteren betyder, at stort set alle marker har brug for mangan, også selv om det ikke er så tydeligt at se (skjult manganmangel). Kombiner gerne mangansprøjtningen med ukrudtssprøjtningen og tilsæt spredeklæbemiddel. Sprøjt ikke ved udsigt til nattefrost under minus 1-2 grader – det kan give svidninger. Risikoen for svidninger er størst ved blanding af græs- og manganmidler.

Sidste nyt fra kemi-fronten

Med godkendelsen af Balaya i korn (primært interessant i hvede) har vi fået en ny mulighed i værktøjskassen til at kontrollere primært septoriasvampen. Det er særligt i de mere modtagelige hvedesorter vi ser Balaya som mest interessant.

Balaya har nu også fået en godkendelse til mindre anvendelse i frøgræs. Det er interessant, da de mest anvendte produkter Virverda og Bell nu forbydes, og kun må anvendes i denne sæson. Vi forventer, Balaya har god effekt på bladplet- og rustsvampe.

Andre løsninger til svampebekæmpelse i frøgræs kan være blandinger af Comet Pro og Orius Max eller Folicur Xpert.