Aktuelt i marken – uge 12

del

Kvælstofprognosen | Gødskning af vinterafgrøder | Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd | Tjek manganmal | Sygdom i vintersæd | Ukrudt i vintersæd

Kvælstofprognosen

Kvælstofprognosen viser, at der i år i dele af landet er et mindre behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver, da der er mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt.  På lerjord og finsandet jord er kvælstofbehovet 5-15 kg kvælstof mindre og på grovsandet jord er kvælstofbehovet uændret. Læs mere her.

Gødskning af vinterafgrøder

Når jorden igen kan bære er det tid til at tildele den første gødning hvis der ikke allerede er udført. Frøgræs og vinterraps har behov først derefter vintersæd. Læs mere om gødning af frøgræs, vintersæd og vinterraps.  Hvis du har husdyrgødning til rådighed kan du med fordel anvende det til første tildeling, læs mere her.

Hvis der indgår svovlsur ammoniak eller ammoniumsulfatsalpeter i planen, er disse to gødningstyper velegnede at starte ud med. Flydende gødning er ikke velegnet til tidlig gødskning, når der stadig er nattefrost.

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

I vintersædsmarkerne er det en god idé at danne dig et overblik over ukrudtsarterne og ikke mindst forekomsten af græsukrudt, så du kan komme tidlig i gang med at bekæmpe græsukrudt og det kan allerede være aktuelt nu. Hvis du har meget græsukrudt er en høj dosering af Broadway (min 165g) en fornuftig løsning, alternativ kan du anvende Atlantis eller Cossack. Du kan læser mere om vores anbefalinger her.

Men husk det skal også være muligt at komme sikkert rundt på marken.

Der er for SU-midlerne en begrænsning, så det kun må bruges en gang pr. vækstsæson. Et vil sige at hvis du har anvendt Express i efteråret, har du kun ulighed for at anvende Broadway som græsmiddel i foråret.

Husk mangan!

Tjek markerne systematisk nu og brug mangan ved konstateret mangan mangel. Følsomhed for mangan er størst i vinterbyg derefter vinterhvede, men både triticale og rug kan også vise tegn på mangan mangel.

Mangan mangel er ofte kraftigst i de tidligst såede marker og forekommer næsten altid pletvis. Ofte er der tendens til ”gode” striber, hvor jorden er pakket i traktorsporene fra såningen.

Mangan mangel kan identificeres ved at måle med en mangantester. Ud fra resultatet kan det afgøres, om planten mangler mangan. Mangel kan allerede optræde, inden det er synligt på planten, men det kan testerne opdage.
Vi har en tester på kontoret, så kontakt os allerede i dag, og vi vil komme forbi dine marker og lave målingerne for dig.

Sygdom i vintersæd

Vi ser lige nu meldug og rust i vintersæd. Det er på nuværende tidspunkt ikke være nødvendig at bekæmpe. På grund af den milde vinter er der mere smitstof end normal og en bekæmpelse er først aktuelt ved væsentlig nyvækst, da formålet er at beskytte de blivende blade.

Ukrudt i vinterraps

Er det nødvendig med en opfølgning mod fx karmile er det på nuværende tidspunkt kun muligt at anvende Matrigon og Korvetto. Galera må IKKE anvendes når knopperne begynder at blive synlige, hvilket for de fleste marken vil være tilfældet. Du kan læse mere om vores anbefalinger her.