Aktuelt i marken – uge 10

del

Gødskning af vinterafgrøder | Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd | Husk mangan! | Sygdom i vintersæd

Gødskning af vinterafgrøder

Det er ved at være aktuelt for flere af jer, at begynde at tildele den første gødning. Især frøgræs (undtagen rajgræs) og vinterraps kan få glæde af en tidlig tildeling. Læs mere om gødning af frøgræs, vintersæd og vinterraps.

Hvis der indgår svovlsur ammoniak eller ammoniumsulfatsalpeter i planen, er disse to gødningstyper velegnede at starte ud med. Flydende gødning er ikke velegnet til tidlig gødskning, når der stadig er nattefrost.

Det var fra 1. februar igen tilladt at udbringe husdyrgødning, biomasse, ensilagesaft, handelsgødning og affald (dog først fra 1. marts for græsarealer i omdrift, der omlægges, på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha). Hvis du har husdyrgødning til rådighed kan du med fordel anvende det til første tildeling, læs mere her.

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

I vintersædsmarkerne er det en god idé at danne dig et overblik over ukrudtsarterne og ikke mindst forekomsten af græsukrudt, så du kan komme tidlig i gang med at bekæmpe græsukrudt og det kan allerede være aktuelt nu. Men husk det skal også være muligt at komme sikkert rundt på marken. Du kan læser mere om vores anbefalinger her.

Husk mangan!

Tjek markerne systematisk nu og brug mangan ved konstateret mangan mangel. Følsomhed for mangan er størst i vinterbyg derefter vinterhvede, men både triticale og rug kan også vise tegn på mangan mangel.

Mangan mangel er ofte kraftigst i de tidligst såede marker og forekommer næsten altid pletvis. Ofte er der tendens til ”gode” striber, hvor jorden er pakket i traktorsporene fra såningen.

Mangan mangel kan identificeres ved at måle med en mangantester. Ud fra resultatet kan det afgøres, om planten mangler mangan. Mangel kan allerede optræde, inden det er synligt på planten, men det kan testerne opdage.
Vi har en tester på kontoret, så kontakt os allerede i dag, og vi vil komme forbi dine marker og lave målingerne for dig.

Sygdom i vintersæd

Vi ser lige nu meldug og rust i vintersæd. Det er på nuværende tidspunkt ikke være nødvendig at bekæmpe. På grund af den milde vinter er der mere smitstof end normal og en bekæmpelse er først aktuelt ved væsentlig nyvækst, da formålet er at beskytte de blivende blade.

Angreb af bygfluelarver

Der er meldt om flere angreb af bygfluelarver i vintersædsmarkerne, men der er ingen bekæmpelsesmuligheder på nuværende tidspunkt. Optræder der kun enkelte skud med angreb, har det mindre betydning da planten ofte kan kompenser for angrebet.