Aktuelt i marken – uge 9

del

Gødskning af vinterafgrøder | Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd | Husk mangan! | Sygdom i vintersæd

Gødskning af vinterafgrøder

Det er ved at være aktuelt for flere af jer, at begynde at tildele den første gødning. Især frøgræs (undtagen rajgræs) og vinterraps kan få glæde af en tidlig tildeling. Læs mere om gødning af frøgæs, vintersæd og vinterraps.

Hvis der indgår svovlsur ammoniak eller ammoniumsulfatsalpeter i planen, er disse to gødningstyper velegnede at starte ud med. Ammonium udvaskes ikke så let og samtidig optager planterne ammoniumgødning, selv om vandoptagelsen er begrænset i køligt fugtigt vejr.

Flydende gødning er ikke velegnet til tidlig gødskning, når der stadig er nattefrost. Dels på grund af risikoen for svidningsskader, og dels fordi kvælstoffet fordamper, hvis gødningen fryser inden den trænger ned i jorden.

Det var fra 1. februar igen tilladt at udbringe husdyrgødning, biomasse, ensilagesaft, handelsgødning og affald (dog først fra 1. marts for græsarealer i omdrift, der omlægges, på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha). Hvis du har husdyrgødning til rådighed kan du med fordel anvende det til første tildeling, læs mere her. 

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

I vintersædsmarkerne er det en god idé at danne dig et overblik over ukrudtsarterne og ikke mindst forekomsten af græsukrudt, så du kan komme tidlig igang med at bekæmpe græsukrudt og det kan allerede være aktuelt nu. Men husk det skal også være muligt at komme sikre rundt på marken. Du kan læser mere om vores anbefalinger her.

Du vil i år kunne finde spildplanter der normalt ikke er et problem, det er vigtig at være tidligt ud for at få den ønskede effekt. Mod raps og efterafgrøder anbefaler vi Express eller MCPA og mod roer og spinat anbefaler vi Mustang Forte eller MCPA

Husk mangan!

Tjek markerne systematisk nu og brug mangan ved konstateret manganmangel. Følsomhed for mangan er størst i vinterbyg derefter vinterhvede, men både triticale og rug kan også vise mangel.

Manganmangel er ofte kraftigst i de tidligst såede marker, og forekommer næsten altid pletvis. Ofte er der tendens til ”gode” striber, hvor jorden er pakket i traktorsporene fra såningen.

Manganmangel kan identificeres ved at måle med en mangantester. Ud fra resultatet kan det afgøres, om planten mangler mangan. Mangel kan allerede optræde, inden det er synligt på planten, men det kan testerne opdage.

Vi har en tester på kontoret, så kontakt os allerede i dag, og vi vil komme forbi dine marker og lave målingerne for dig.

Sygdom i vintersæd

Vi ser lige nu gammel meldug i vintehvede og frisk rust i meget modtagelige vinterbyg sorter, det vil på nuværende tidspunkt ikke være nødvendig at bekæmpe.