Aktuelt i marken – november

del

Kerb i vinterraps

Kerb 400 SC giver rigtig god effekt på græsukrudt, spildkorn og fuglegræs. Ærenpris, pileurter, burresnerre og melder bliver ’godt hæmmet’ men forvent ikke en reel bekæmpelse.

Kerb har en god effekt på nærmest samtlige græsser (dog ikke kvik), herunder væselhale, hejre, rævehale, rajgræs, rapgræsser og vindaks. Da Kerb samtidig har en anden virkemekanisme end andre græsmidler, er den et vigtigt ’værktøj’ til at forbygge herbicidresistensudvikling hos græsser og fuglegræs, og til bekæmpelse af allerede resistente planter.

Læs vores anbefalinger omkring anvendelse af Kerb i nyhedsbrev fra uge 42

Kerb må kun anvendes i november og december. Kerb er et jordmiddel som optages af rødderne. Det er afgørende for effekten, at Kerb anvendes så tidligt som muligt inden rodnettet bliver for stort.

Effekten er samtidig meget afhængig af jordtemperaturen. Jordtemperaturen skal være under 10oC for at Kerb ikke nedbrydes for hurtigt og mister sin effekt. Jo lavere jordtemperatur jo længere virkningstid af Kerb.

I figuren herunder ses jordtemperaturen omkring Rønnede siden starten af september.

Slut oktober ser vi at jordtemperaturen faktisk stiger til op mod 12oC. Men med det køligere vejr den kommende tid, forventes jordtemperaturen at falde til 8-10oC i den kommende uge. Vent derfor en uges tid med at sprøjte Kerb.

Med de gode vækstbetingelser ukrudtet har haft i efteråret, anbefaler vi at anvende 1 l/ha ved mindre forekomst af græsukrudt og fuglegræs og øge dosis til 1,25 l/ha, hvor der er meget græsukrudt af agerrævehale, rajgræs, væselhale, flyvehavre og gold- og blød hejre.

Rapsjordloppens larve – er bekæmpelse stadig aktuelt?

I registreringsnettet hvor konsulenterne optæller antal rapsjordlopper rundt i hele landet, er skadetærsklen overskredet i ca 25 % af de ubehandlede marker.

Mange har allerede behandlet, men hvis der ikke behandlet og der tidligere er registreret større forekomst af rapslopper, så kan man medtage 0,2 Karate 2,5 WG eller Lamdex i sin Kerbsprøjtning.

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd kan stadig nås

Det er stadig meget vigtigt at udføre en ukrudtsbekæmpelse i efteråret, hvis der skal opnås en effektiv bekæmpelse af især græsukrudt.

I marker som endnu ikke er behandlet, anbefaler vi en løsning med 1-1,5 l/ha Boxer + 0,1 DFF som vil give en bred effekt på enårig rapgræs, vindaks, rajgræs, rævehale, burresnerre, stedmoder og alm. bredbladet ukrudt.

Ved særlige problemer med spildraps, valmuer og mange kamiller, kan DFF byttes ud med 0,35 Mateno Duo.

Husk korrekt sprøjteteknik ved brug af Boxer produkter – minimum 75% afdriftsreduktion, og kørsel aften/nat.

Har du ikke problemer med græsukrudt og har du sået meget sent, kan bekæmpelse vente til foråret, hvor en tidlig bekæmpelse med Broadway, Cossack OD eller Atlantis OD kan anvendes.