Aktuelt i marken

del

Skadedyr i vinterraps | Ukrudt i vinterraps | Vækstregulering af vinterraps | Såning af vintersæd | Gødning af vintersæd | Ukrudt i vintersæd

Skadedyr i vinterraps

Vi ser stadig mange snegle og også marker, hvor områder af marken er slemt medtaget.  Vi anbefaler at udbringe 30-40 granulater pr m², hvilket svarer til fx ca. 5 kg/ha Sluxx.

Bladgnav fra de voksne rapsjordlopper er også et stort problem i mange marker. De skal bekæmpes ved over 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at der er udviklet ca. 4 løvblade.

Vi ser mange rapsplanter, der er angrebet af skadedyr. Både snegle og rapsjordlopper kan ødelægge en mark! Så husk at tjekke dine planter for angreb.

Bekæmpelse rettet mod larveangreb kan ikke udføres endnu. Behovet skal følges i de gule fangbakker, enten i egne marker, eller varsling i registreringsnettet. Der er endnu ikke fanget rapsjordlopper over bekæmpelsestærskel på en samlet 25 rapsjordlopper pr. fangbakke over 3 uger. Du kan læse mere om vores anbefalinger og middelvalg her.

Fangsten i de gule fangbakker siger ikke noget om behovet for at bekæmpe rapsjordlopper mod bortgnav. Her skal du ud i marken og se på planterne!

Ukrudt i vinterraps

Det vil i mange marker være tid til at vurdere behovet for ukrudtsbekæmpelse med Belkar, hvis den velkendte løsning med Command + Stomp ikke allerede er udført.

Vi vurderer, at der ikke vil være økonomi eller øget effekt, ved både at køre med Belkar og Command.

Belkar kan anvendes en gang eller som split i efteråret. Kører du en gang, er det vigtigt at sikre dig, at det meste ukrudt er fremspiret. Belkar må anvendes frem til det 5 blad er udviklet, med 0,25 l/ha derefter 0,5 l/ha. I de fleste tilfælde vil en dosis på 0,35 l/ha være tilstrækkelig til at få en fornuftig effekt på de fleste ukrudtsarter. Splitbehandling er også en mulighed, husk max dosis på 0,5 l/ha. Du kan vælge en splitbehandling, hvis der er uens fremspiret ukrudt, eller hvis der er et stort ukrudtstryk af især storkenæb, hejrenæb og kamille.

Belkar må ikke blandes med græsukrudtsmidlerne Agil og Focus Ultra og vækstreguleringsmidler inkl. svampemidler med vækstregulerende effekt (fx Juventus og Folicur). Midlet kan blandes med skadedyrsmidler (pyrethroider). Der skal ikke anvendes additiver i forbindelse med anvendelsen af Belkar.

Hvor rapsen er trængt af spildkorn og græsser, bør det bekæmpes allerede nu, hvis spildkorn/græsser har 2-3 blade. Gold og blød hejre, rajgræs, almindelig rapgræs, agerrævehale og spildkorn kan bekæmpes effektivt med Agil eller Focus Ultra, hvis der hos agerrævehale og rajgræs ikke er udviklet herbicidresistens. Vi anbefaler 0,3-0,4 Agil + 0,15 l spreddeklæbemiddel, husk det ikke må blandes med Belkar!

Vækstregulering af vinterraps

De rapsmarker, der er længst fremme, står nu med 4-5 blade og er klar til vækstregulering, – hvis det skal udføres. Vækstregulering i efteråret skal udføres som en forsikring mod udvintring. Vi anbefaler at anvende 0,5 l/ha Caryx, når rapsen har 4-5 løvblade, hvis du har brug for langtidseffekt af vækstregulering. Kommer du bagefter, skal du øge dosering med 0,1 l pr. nyt blad, dvs. 6 blade = 0,6 l/ha. Husk, at du ikke må overskride max dosering. Hvis rapsen er sået sent, og du senere har brug for en kortvarig standsning af væksten er 0,5 l Juventus et billigt alternativ.

Såning af vintersæd.

Der er kommet rigtig meget vand, og det er meget problematisk at komme for tidligt ud og få lavet en dårlig etablering, eller i værste fald få lavet strukturskade.

Vinterbyg anbefaler vi ikke at etablere efter den 20. september. Både rug og de fleste vinterhvede sorter er stadig egnet til sen såning. Husk at tilpasse udsædsmængden til såtidspunkt. I nyhed omkring tidlig såning af vintersæd, kan du læse meget mere.

Husk at holde øje med bladlus og snegle i de tidligt såede marker.

Gødning af vintersæd

Vintersæd har normalt ikke behov for tildeling af gødning om efteråret. I visse marker kan der dog være behov. Det er især marker med alvorlig manganmangel, marker med meget lav kvælstofforsyning fra jorden eller marker med lave fosfortal.

Vi anbefaler placering af 15-20 kg N/ha ved såning, gerne som svovelsur ammoniak eller diamoniumfosfat (DAP), hvis du vurderer, at din mark har behov for gødskning i efteråret.

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Den velkendte løsning med 0,75-1,5 l Boxer + 0,08 DFF + 0,35 l Buctril eller 0,2 Maya/Xinca, vil stadig være en god basisløsning uden effekt på problem ukrudt. Læse mere her.

Du kan med fordel vælge en todelt løsning; udbring 0,15 l DFF (kun 0,1 l DFF i vinterbyg og rug) på sort jord og følg op ca. 10 dage efter med 0,5-1,5 l Boxer. Du kan eventuelt supplere med Maya, Buctril, Lexus, Topik og/eller Atlantis afhængig af ukrudtsproblemer.