Aftagende fald på årsbasis

del

Læs mere om Producent- og importprisindeks for varer december 2020 hos Danmarks Statistik

Det samlede producentprisindeks for varer var i december 2020 faldet med 2,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 0,6 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset faldt med 2,6 pct.

Udviklingen er drevet af fald i industri på 1,3 pct. og råstofindvinding på 24,4 pct. Inden for industri var det bl.a. fald i fødevareindustri, som bidrager til udviklingen. Importprisindekset for varer var for samme periode faldet med 2,5 pct., faldet er 0,3 pct. mindre end sidste måned, hvor indekset faldt med 2,8 pct. Udviklingen i importprisindekset er primært drevet af et fald på 1,9 pct. i industri, der udgør den største del af indekset. Faldet i råstofindvinding på 21,4 pct. trak indekset yderligere ned.

Læs mere her.