Afstemningen om forsvarsforholdet giver håb om et stærkere Europa

del

Europabevægelsen hilser afstemningen om forsvarsforbeholdet velkommen, og retter samtidig en stor ros til regeringen, Venstre, SF, Radikale og konservartive for at tage medansvar for Europas sikkerhed og kampen for de europæiske værdier.

Regeringen, Venstre, SF, Radikale og Konservative har i dag indgået en aftale om forsvar, der blandt andet omfatter, at forsvarsforbeholdet skal til afstemning den 1. juni 2022. Europabevægelsen byder afstemningen velkommen og retter samtidig en stor ros til de fem partier, det skriver den tværpolitiske organisation og fortsætter:

Putins krig mod Ukraine har med al tydelighed vist, at kampen for de europæiske værdier skal styrkes, og at man ikke må tage europæernes sikkerhed for givet. Forpligtende samarbejde og fællesskab baseret på demokrati, frihed og menneskerettigheder er det bedste bolværk mod Putins aggression. Forsvarsforbeholdet har alt for længe været en hindring for Danmarks mulighed for at være en del af fællesskabet.

I dag er Danmark kommet et skridt tættere på hjertet af EU, og ved afskaffelse af forsvarsforbeholdet sender vi et klart signal til resten af Europa om, at Danmark både har evnerne og viljen til at tage medansvar for hele Europas fremtid. Det giver genlyd og respekt rundt om i EU, slutter organisationen.