Afgift for tinglysning af dokumenter stiger første marts

del

Som led i finanslovsaftalen for 2020 blev det vedtaget, at den faste afgift for tinglysning af dokumenter skal forhøjes fra henholdsvis kr. 1.640 til kr. 1.730 (pant i fast ejendom m.v.) og fra kr. 1.660 til kr. 1.750 (ejerskiftedokumenter, servitutter, brugsrettigheder, ægtepagter).

Den variable afgift er uændret.

Forhøjelsen træder i kraft 1. marts 2020.