Ændringer på sygedagpengeområdet

del

Bliv klogere på mulighederne for og retten til sygedagpenge.

Arbejdsgivere og selvstændige får ret til refusion fra første fraværsdag

Arbejdsgivere og selvstændige får nu i særlige tilfælde udvidet ret til sygedagpenge og arbejdsgiverrefusion. Retten udvides for at afbøde de økonomiske tab på grund af COVID-19. Reglerne får virkning med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar.

De nye regler udvider retten til sygedagpenge/refusion på to måder:

1. Arbejdsgivere og selvstændige får ret til refusion eller sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis uarbejdsdygtigheden, efter sygedagpengelovens § 7, skyldes COVID-19.

Arbejdsgivere bliver fritaget for udgiften til sygedagpenge i de første 30 kalenderdage. Selvstændige bliver fritaget for udgiften til sygedagpenge i de første to uger.

2. Arbejdsgivere og selvstændige får også ret til refusion eller sygedagpenge for den periode, hvor lønmodtageren eller den selvstændige ikke er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men hvor uarbejdsdygtigheden skyldes, at den pågældende efter en anbefaling fra sundhedsmyndighederne skal opholde sig i hjemmet i karantæne, da borgeren antages at kunne være smittebærer af COVID-19.

Hvis borgeren helt eller delvist kan varetage sit arbejde hjemmefra, vil retten til sygedagpenge dog helt eller delvist bortfalde.
Lovens øvrige betingelser for ret til sygedagpenge, fx beskæftigelseskravet, skal være opfyldt.
Reglerne gælder for sager med første fraværsdag den 27. februar 2020 eller senere, som skyldes COVID-19. Reglerne ophæves automatisk den 1. januar 2021.