Åbnet for nytegning af sukkerkontrakter til levering i 2020

del

Nordic Sugar og Dyrkerforeningen er blevet enig om de nye vilkår og det er nu muligt at tegne kontrakter til kampagnen 2020 frem til 31. august 2019.

Ny prisaftale

I den nye aftale mellem Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere er der aftalt ændringer i forhold til, hvordan de variable modeller beskrives og beregnes. Men grundlæggende er det samme koncept som tidligere.

I de tidligere aftaler indgik både EBIT og den opnåede pulp-pris i beregningen. Fremadrettet er det alene EBIT, som bestemmer prisen. Kontrakterne vil fra nu af blive beskrevet med den pris, som er startpunktet ved et EBIT = 0.

Fire kontrakttyper:
• 1-årig aftale med fast pris, hvor EBIT=0 er prisen er 212,33 kr. pr. ton rene roer (prisen for rene roer med 16 % sukkerindhold er 157,13 kr pr ton)

• 1-årig variabel pris, hvor EBIT=0 er prisen er 194,50 kr. pr. ton rene roer (Prisen for rene roer med 16 % sukkerindhold er 142,54 kr pr ton)

• 3-årig fast pris, hvor EBIT=0 er prisen er 219,78 kr. pr. ton rene roer (prisen for rene roer med 16 % sukkerindhold er 163,60 kr pr ton)

• 3-årig variabel pris, hvor EBIT=0 er prisen er 204,81 kr. pr. ton rene roer (prisen for rene roer med 16 % sukkerindhold er 150,621 kr pr ton)

Den nye bancheaftale indeholder:

  • Teknisk bliver de variable priser nu beregnet efter et fast volumen. Tidligere blev de beregnet i forhold til det aktuelle volumen i året, og den metode kan give små svingninger.
  • Fast topskive på 3%, hvis mere en 20% af prøvevægten ikke er korrekt aftoppet.
  • Der indføres en logistik-præmie, for de roemarker som ligger indenfor 34 km afstand af den nærmeste fabrik. Præmien er 10 kr pr t rene roer op til en afstand af 15 km, og aftrappes derefter liniært i afstande fra 16 til 34 km.
  • Dyrkeren kan fremover købe roefrø fra andre udbydere end Nordic Sugar. Der skal fortsat vælges blandt sorter godkendt af den fælles Sortskommission.

Brancheaftale sukkerroedyrkning 2020

Kontrakttegning

Selve tilmeldingen til kontrakttegning foregår på hjemmeside www.sukkerroer.nu under “Mine sider”, og under menupunktet “Mine kontrakter” er et link til programmet “eContracting”.

Tegningsperioden løber fra d. 25. juni til d. 31. august, hvorefter det ikke længere vil være muligt at tegne kontrakter.