Åbnet for nytegning af sukkerkontrakter til levering i 2019

del

Nordic Sugar og Dyrkerforeningen er blevet enig om de nye vilkår og det er nu muligt at tegne kontrakter til kampagnen 2019/20.

Ny prisaftale

Nordic Sugar og Dyrkerforeningen (DKS) blevet enige om de nye vilkår, som indebærer uændrede priser på de et-årige kontrakter og en mindre justering af de tre-årige.

Derudover er de variable kontrakter forbedret i forhold til det nulpunkt, som fastlægger prisen. I 2019 bliver prisen fastlagt i forhold til et nulpunkt på EBIT 175 mill. kr, hvor det i 2018 var EBIT 200 mill. kr.

Fire kontrakttyper:
• 1-årig aftale med fast pris, hvor prisen er 212,33 kr. pr. ton rene roer alt incl. (basisroeprisen er 158,07 kr. pr. ton rene 16 % roer). Denne aftale er uændret fra 2018.

• 1-årig variabel pris, hvor prisen er 216,05 kr. pr. ton rene roer alt incl. (basisroeprisen er 160,56 kr. pr. ton rene 16 % roer inden justering i forhold til resultat og pulppris). Denne aftale er uændret, bortset fra nulpunktet, som nu er sænket til EBIT på 175 mill. kr for Nordic Sugar A/S.

• 3-årig fast pris, hvor prisen er 216,05 kr. pr. ton rene roer alt incl. (basisroeprisen er 160,56 kr. pr. ton rene 16 % roer).

• 3-årig variabel pris, hvor prisen er 219,78 kr. pr. ton rene roer alt incl. (basisroeprisen 163,75kr.pr. ton rene 16 % roer inden justering for resultat og pulppris). Også på denne aftale er nulpunktet ændret til EBIT på 175 mill. kr.

Kontrakttegning

Selve tilmeldingen til kontrakttegning foregår på hjemmeside www.sukkerroer.nu under “Mine sider”, ved klik på linket “Kontrakttegning til 2019”.

Programmet er ligetil at bruge, men har du brug for en vejledning, kan du finde den ved klik her.

Tegningsperioden løber fra d. 29. juni til d. 15. august, hvorefter det ikke længere vil være muligt at tegne kontrakter.