8 spørgsmål til John Voss

del

Planteavlschef John Voss besvarer et par hurtige spørgsmål omkring Store Frødag

1 Hvad er Store Frødag?

Det er en dag for inkarnerede frøavlere og nysgerrige planteavlere. Det er altså et must, hvis man vil udvide sin horisont på frøområdet. Og vi planlægger, at det fremadrettet vil gentages hvert fjerde år. På de guidede ture rundt på Thinghøj bliver der mulighed for at opleve en lang række af frøarter, hvordan de dyrkes, udfordringerne ved dyrkningen og samtidig få en god snak med eksperterne, og hvad deres erfaringer har været gennem vækstsæsonen. Vi taler blandt andet om rajgræs, strandsvingel, engrapsgræs spinat, og økologisk frøproduktion generelt.

Jeg vil gerne fremhæve, at det er Østdansk landboforening, der skaber rammerne. Vi har dygtige fagfolk til at være her på dagen, og som står i sessionerne og fortæller om arbejdet med at optimere frøproduktionen i Danmark. Det er folk fra Flakkebjerg, altså Århus Universitet, SEGES, DLF samt Vikima. Og det er vigtigt at understrege, at i de forskellige frømarker har vi anlagt en række forsøg, og adskillige behandlinger, som giver en masse variation og helt sikkert rigtig gode debatter. Vi har eksempelvis vækstreguleringsforsøg i strandsvingel, hvor vi kan se effekten af forskellige vækstreguleringsmidler. Blandt andet med det formål at diskutere, hvad vi i praksis kan gøre, når de nye regler indtræder fra i år.

2 Hvad kan man ellers opleve på Store Frødag?

Blandt andet fremvisningen af etablering af engrapsgræs med otte forskellige såmetoder bl.a. placering af aktivt kul over det såede engrapgræsfrø. Her ser jeg frem til at høre folks meninger, og hvordan de forskellige såsæt er i stand til at etablere engrapsgræs.

3 Hvad glæder du dig selv til på dagen?

Rajgræssen – som er super interessant. Her har vi anlagt to forsøg. Udgangspunktet for forsøgene er, at vi får færre og færre ukrudtsmidler i frøgræsproduktionen. Derfor har vi brug for alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse, og forsøgene belyser disse alternativer. Hvordan vi kan bekæmpe ukrudtet ved at radrense og båndsprøjte i forhold til almindelig bredsprøjtning.

4 Hvad har overrasket dig i arbejdet med sessionerne?

Strandsvingelen har overrasket mig fagligt, fordi der er store visuelle udslag på gødskning og vækstregulering. Og netop i dette forsøg prøver vi at belyse, hvor meget kvælstof vi kan tildele i forhold til den nødvendige vækstreguleringsindsats. Kan vi effektivt blande svampemidler med vækstreguleringsmidler, og hvilken effekt har det på strandsvingelen? Forsøget rejser mange spændende spørgsmål.

5 Hvordan ser du udviklingen for dansk frøproduktion i fremtiden i lyset af den grønne bølge, der har ramt Danmark?

Først og fremmest er der en forvirring ude i samfundet. Jeg oplever nemlig, at folk ikke skelner mellem klima og miljø. Når vi i frøbranchen får frataget flere og flere sprøjtemidler, blandt andet Reglone, så ser det problematisk ud. Vi har nogle udfordringer med kemi i fremtiden i forhold til en effektiv frøproduktion. Det er blandt andet derfor, vi har session 6 med rajgræs. Her ser vi på alternativer til at sprøjte, eller hvordan vi kommer ned i dosering.

6 Danske svine- og fjerkræproduktioner kan reducere deres klimaaftryk betydeligt med proteinfoder udvundet af dansk kløvergræs. Er det vejen frem?

Den udvikling er også fremtiden. Hvis det kan lykkes rigtig. For så kan vi dyrke højtydende græsser med højt protein indhold. Udfordringen er, at man skal bruge energi på at tørre grøntmassen ned, og bioraffinering, hvor man hiver proteinet ud af græsset, kræver også energi.  Kan man løse disse teknologiske udfordringer på Co2-neutral måde, er vi nået langt. Århus Universitet er allerede i fuld gang med at udvikle og løse de her udfordringer på en bæredygtig måde. Det bliver spændende at følge.

7 Tilbage til Store Frødag. Hvorfor skal man betale entré i år?

Viden koster penge – kort sagt. Jeg har været på frødage på Flakkebjerg, her koster entreen 350 kroner, og det betaler jeg da med glæde for at få den viden. De, som er reelt interesseret, vil helt sikkert mene at de penge er givet godt ud. Stadepladser og indlæg til Speakers Corner blev hurtigt udsolgt, hvilket yderligere understreger interessen for arrangementet. Og så er alt jo gratis når man kommer ind. Både sodavand, øl, kaffe, vand og selvfølgelig pølserne.

8 Hvor mange pølser kan du spise på en hel dag?

Jeg tror, jeg siger tre med brød selvfølgelig, pølsebrødet er vigtigt. Jeg skal have i hvert fald et til hver pølse, for jeg er vild med dem.